හැඳින්වීම

අසමි දකිමි සොයමි වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් අඩවියට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

27 February 2021

සුුබ උපන් දිනයක් තාත්තේ...................මතකය ඇසුරින් සිහියට ගන්නට තවමත් වෙහෙසෙනවා

ඔබ නැති දිවියේ  පාළුව තනිකම හැමදා රජයනවා 

ජීවිතයේ ඇති අනියත භාවය සැමවිට සිහිවෙනවා 

එනමුත් තවමත් සිත ඇතුළින් අපි  හැමදා හඬා වැටෙනවා........................ජීවිත ගමනේ හැටතුන් වියේදී ඔබ අප වෙන්වෙනවා 

එනමුත් තවමත් ඔබේ උපන් දා අපි ඔබ  අගයනවා

අදත් එවන් දිනකි  මේ වසරේ  අපි ඔබ අමතනවා 

නිවන් පතන්නට දිව නෑ නැමෙන්නෙ  සිත  ඔබ ඉල්ලනවා

මතු භවයේදී අපේ පියා ලෙස පැතුමක් ගෙන එනවා .....................


සිවු වසරක් අපි ඔබේ උපන්දා පිං දම් පුදදෙනවා 

ඒ පින් බලයෙන් නිවි සැනහියන්  අපි හැම පවසනවා...............................විචාරක දියණිය
පස්වරු 1800 පැයට

.emoWrap { position:relative; padding:10px; margin-bottom:7px; background:#fff; /* IE10 Consumer Preview */ background-image: -ms-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Mozilla Firefox */ background-image: -moz-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Opera */ background-image: -o-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Webkit (Safari/Chrome 10) */ background-image: -webkit-gradient(linear, right top, left top, color-stop(0, #FFFFFF), color-stop(1, #FFF9F2)); /* Webkit (Chrome 11+) */ background-image: -webkit-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* W3C Markup, IE10 Release Preview */ background-image: linear-gradient(to left, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); border:3px solid #860000; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -moz-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); font-weight:normal; color:#333; } .emoWrap:after { content:""; position:absolute; bottom:-10px; left:10px; border-top:10px solid #860000; border-right:20px solid transparent; width:0; height:0; line-height:0; }