හැඳින්වීම

අසමි දකිමි සොයමි වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් අඩවියට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

06 November 2018

අහිමි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය


ග්‍රීසි නගරයෙ ඇතැන්ස් පාමුල
                       මහාජනගඟ රැස්වෙමින්


එදා එහි තිබු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
                       කොහිගියාදැයි අසන්


දහස් වසරක් ඉක්ම ගිය පසු
එය මිලින වූ බව දැනන්


සියුස් දෙවියනි අපට සරණක්
                       වෙනු මැනවියයි කියන්
සල්ලි කහවණු මිටි බඳින ලෝකෙක
                       දේවදූතයො පැනගිහින්


ෂා රජුන්ලා ඉඩි අමින්ලා
                       මුසෝලිනිලා රජකරන්


කුලියටත් මිනිමරන දේශෙක
                       වාසභවනක් මිලදී අරන්


යුක්තියේ දෙවගනඳ ඇත්තේ
                       ඇස්දෙකේ පටිතදකරන්
මෙවන් දේසෙක වාස කෙරුමට මතු සසරෙදිවත් නොවෙන්
දේසෙ හැටියට  වාස කෙරුමට අපට ශක්තිය              දියන්

                      

විචාරක දියණිය  ප.ව. 18.30 පැයට

04 November 2018

නිහඬතාවය


         නොසැලකිල්ල


         අකුණු ගැසීම 


        පරිගණකය  හා රවුටරය  පිළිස්සීම     කණ පුරා බැණුම් ඇසීම


        වැඩදන්නා අය නොමැතිවීම


        අනුනගේ පිහිට පැතීම 


        සාදා ගැනීමට දෙමාසයක්  ගතවීම


        හොඳ  ගණනකට කෙළවීම


        නැවත වැඩ ඇරඹීමට සිතීම .......................


         විචාරක දියණිය ප.ව. 12 35 පැයට

    

  .emoWrap { position:relative; padding:10px; margin-bottom:7px; background:#fff; /* IE10 Consumer Preview */ background-image: -ms-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Mozilla Firefox */ background-image: -moz-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Opera */ background-image: -o-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Webkit (Safari/Chrome 10) */ background-image: -webkit-gradient(linear, right top, left top, color-stop(0, #FFFFFF), color-stop(1, #FFF9F2)); /* Webkit (Chrome 11+) */ background-image: -webkit-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* W3C Markup, IE10 Release Preview */ background-image: linear-gradient(to left, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); border:3px solid #860000; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -moz-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); font-weight:normal; color:#333; } .emoWrap:after { content:""; position:absolute; bottom:-10px; left:10px; border-top:10px solid #860000; border-right:20px solid transparent; width:0; height:0; line-height:0; }