හැඳින්වීම

අසමි දකිමි සොයමි වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් අඩවියට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

04 November 2018

නිහඬතාවය


         නොසැලකිල්ල


         අකුණු ගැසීම 


        පරිගණකය  හා රවුටරය  පිළිස්සීම     කණ පුරා බැණුම් ඇසීම


        වැඩදන්නා අය නොමැතිවීම


        අනුනගේ පිහිට පැතීම 


        සාදා ගැනීමට දෙමාසයක්  ගතවීම


        හොඳ  ගණනකට කෙළවීම


        නැවත වැඩ ඇරඹීමට සිතීම .......................


         විචාරක දියණිය ප.ව. 12 35 පැයට

    

  7 comments :

 1. එන්ඩ එහෙනං. තාක්ෂණේ දියුණු උනාට කැඩුනම හදාගන්න තියෙන තාක්ෂණේ නං හොදටම මදි වගේ.

  ReplyDelete
 2. තාත්ත නැති පාඩුව

  ReplyDelete
 3. /* කණ පුරා බැණුම් ඇසීම */

  ඔබ තව දුරටත් පොඩි ළමයෙකු නොවන බව ඒ පුද්ගලයාට පවසන්න!

  ReplyDelete

.emoWrap { position:relative; padding:10px; margin-bottom:7px; background:#fff; /* IE10 Consumer Preview */ background-image: -ms-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Mozilla Firefox */ background-image: -moz-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Opera */ background-image: -o-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* Webkit (Safari/Chrome 10) */ background-image: -webkit-gradient(linear, right top, left top, color-stop(0, #FFFFFF), color-stop(1, #FFF9F2)); /* Webkit (Chrome 11+) */ background-image: -webkit-linear-gradient(right, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); /* W3C Markup, IE10 Release Preview */ background-image: linear-gradient(to left, #FFFFFF 0%, #FFF9F2 100%); border:3px solid #860000; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -moz-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3); font-weight:normal; color:#333; } .emoWrap:after { content:""; position:absolute; bottom:-10px; left:10px; border-top:10px solid #860000; border-right:20px solid transparent; width:0; height:0; line-height:0; }